Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học ký 1 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2014-2015, Hiệu trưởng thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học và đăng ký học phần HK1 năm học 2014-2015 (trừ các lớp tuyển sinh sau ngày 01/09/2014). Các bộ phận liên quan xem thông báo và thực hiện đúng và đầy đủ.

Chương trình khởi nghiệp dành cho sinh viên 2014

Triển khai ý tưởng và mục tiêu từ chương trình "Khởi nghiệp" quốc gia, chương trình "Khởi nghiệp" tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Trung tâm Tư vấn và Đào tạo các nghiệp vụ Kinh tế, Quản trị - EMCT (Economic & Management Consulting and Training Services) thuộc Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện, bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 12 năm 2014.

Thông báo

THỐNG KÊ

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 32686