Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Cơ sở vật chất
Ảnh các cơ sở đào tạo
Trân trong giới thiệu một số hình ảnh cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.


 Thí nghiệm hóa học
 
Thực hành kỹ thuật điện
 
 Phòng thực hành máy tính
 
 Trong Thư viện điện tử
 
 Một góc Phòng Đọc sách của Thư viện
 
 Cơ sở 1 tại 80 Trương Công Định, phường 3 Tp. Vũng Tàu
 
 Cơ sở 2 tại 01 Trương Văn Bang, phường 7 Tp. Vũng Tàu


Cơ sở chính tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.


Cơ sở 3
Cơ sở 3 - số 951 Bình Giã, phường 10, Tp. Vũng Tàu.
 
Phòng HCTH
Các bài viết khác
   Các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu(05/05/2012)
Số người online:  841
Lượt truy cập:  003395723
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn