Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Hội Sinh viên - Hoạt động
Hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2012 - 2013

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH BR-VT

BCH TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

                                            

Số:  02 /HD-HSV

 

 

 

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

năm học 2012 - 2013

 
 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2009 – 2013, Hướng dẫn số 126HD/TWHSV của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về việc triển khai Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội. Nhất thiết phải trở thành phong trào đi vào chiều sâu, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

- Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

II. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”

1. Đối tượng

- Là sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy tập trung đang học tập tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ sinh viên năm nhất)

- Ưu tiên sinh viên là hội viên Hội Sinh viên.

2. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

2.1. Các tiêu chuẩn bắt buộc:

2.1.1. Đạo đức tốt: đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hoá, văn minh.

- Điểm rèn luyện sinh viên đạt từ 80 điểm trở lên trong mỗi học kỳ.

2.1.2. Học tập tốt:

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

- Chuyên cần trong học tập, không nghỉ học không có lý do.

- Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0/10 trở lên.  Sinh viên ngành kỹ thuật điểm trung bình chung học tập cả năm không thấp hơn 6,8/10, không nợ học phần hay tín chỉ (điểm được tính điểm lần 1, không tính điểm thi lại).

- Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

2.1.3. Thể lực tốt:

Hoàn thành chương trình Rèn luyện giáo dục thể chất của trường và chương trình GDQP tính đến thời điểm xét.

Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do Liên chi Hội hoặc Hội Sinh viên trường tổ chức (Có giấy xác nhận)

- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao (Có giấy xác nhận).

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các giải đấu thể thao cấp khoa trở lên.

- Là thành viên đội tuyển cấp khoa tham gia thi đấu các giải thể thao cấp trường.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

2.1.4. Kỹ năng tốt:

- Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.

+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

+ Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trở lên.

+ Được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về kỹ năng. Kiểm tra các kỹ năng sau: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện. Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra và thẩm định kết quả.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên và nhà trường.

- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học.

2.1.5. Hội nhập tốt:

- Đạt một trong 2 điều kiện sau:

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên đối với sinh viên năm 2, bằng B hoặc tương đương bằng B đối với sinh viên năm thứ 3 trở lên (đối với sinh viên ngành ngoại ngữ chưa có bằng hoặc chứng chỉ phải có điểm các môn ngoại ngữ của năm đang xét từ 7.0/10 trở lên). chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên ngành tin học chưa có bằng hoặc chứng chỉ phải có điểm các môn tin học của năm đang xét từ 7.0/10 trở lên).

+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.

2.2. Các tiêu chuẩn ưu tiên:

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, có giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công.

- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 02 lần trong năm.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp tỉnh trở lên.

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học; có ít nhất 01 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Là thành viên các đội tuyển Olympic tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.

- Là thành viên các Đội tuyển của trường trở lên; là Đội trưởng, Nhóm trưởng, Chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm…

* Các tiêu chuẩn ưu tiên được xét đến khi xét duyệt đề cử “Sinh viên 05 tốt” các cấp

III. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”

1. Phương pháp xét chọn:

- Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt đối với các hội viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

- Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Chi hội: Ban Chấp hành Chi Hội, Bí thư Chi Đoàn, lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm.

+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Liên chi Đoàn khoa, Ban Chủ nhiệm khoa.

+ Cấp trường: Chủ tịch, phó chủ tịch và đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Liên chi Hội trưởng, đại diện phòng đào tạo và quản lý sinh viên.

2. Các bước xét chọn:

Bước 1: Liên chi Hội sinh viên các Khoa, Các CLB-Đ-N trực thuộc Hội Sinh viên trường, cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi Hội trực thuộc về chương trình “Sinh viên 5 tốt”; tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ cho các sinh viên đã đăng ký.

Bước 2: Hội đồng bình chọn cấp chi Hội họp xét, tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi Hội sinh viên Khoa (không xét những hội viên, sinh viên không đăng ký).

Hồ sơ Sinh viên 5 tốt” gồm:

- Bản khai cá nhân theo mẫu; bảng điểm năm học 2012 – 2013; bản photo các loại chứng chỉ, bằng khen, giấy chứng nhận.

- 02 hình thẻ 3x4, 01 ảnh hoạt động 10x15cm.

Tất cả đựng trong 01 phong bì cứng.

Bước 3: Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa họp để xét chọn sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn được quy định. Hoàn thành hồ sơ gửi kèm công văn giới thiệu, biên bản xét chọn và bảng tóm tắt thành tích (theo mẫu gửi kèm) về Hội Sinh viên trường.

Bước 4: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ, thành lập Hội đồng cấp trường xét chọn và công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và cấp trung ương.

3. Số lượng xét chọn và công tác khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:

- Số lượng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường quyết định sau khi xin ý kiến Ban Thư Hội Sinh viên tỉnh. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận và Giấy khen.

- Số lượng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố do Ban Thư Hội Sinh viên tỉnh quyết định. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh do Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh công nhận và khen thưởng.

- Số lượng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quy định theo hàng năm. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt” cấp toàn quốc do Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ủy quyền cho Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội công nhận, cấp Giấy chứng nhận và Bằng khen.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Sinh viên trường:

- Xây dựng hướng dẫn và triển khai đến các cơ sở Hội.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết khen thưởng và tuyên dương “Sinh viên 05 tốt”. Bình chọn và giới thiệu “Sinh viên 05 tốt” cấp tỉnh và toàn quốc.

- Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 05 tốt”.

2. Liên chi Hội và chi Hội Sinh viên:

- Triển khai và vận động toàn thể Hội viên, sinh viên đăng ký tham gia “Sinh viên 05 tốt”. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Hội viên và sinh viên.

- Tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 05 tốt” của đơn vị mình gửi hồ sơ về Liên chi hội khoa và Hội Sinh viên trường.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 02, 03: triển khai đến các cơ sở Hội.

- Tháng 04: hoàn thành đăng ký “Sinh viên 5 tốt”.

- Tháng 09: Bình chọn danh hiệu “Sinh viên 05 tốt” từ chi Hội và Liên chi Hội.

- Tháng 10, 11: Bình chọn danh hiệu “Sinh viên 05 tốt” cấp trường, gửi hồ sơ đề ngị cấp tỉnh và toàn quốc.

- Ngày 09/01: Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 05 tốt”.

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, đề nghị các đơn vị trực thuộc nhanh chóng cụ thể hoá, triển khai thực hiện đến toàn thể Hội viên, sinh viên của đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và nội dung quy định.

 

Nơi nhận:

- HSV tỉnh;

- Đảng ủy – BGH;

- BTV Đoàn trường – BTK HSV trường;

- Các phòng, khoa liên quan;

- LCĐ - LCH Sinh viên các khoa;

- BĐH-BCN các CLB-Đ-N;

- Lưu VP HSV.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Lê Hồng Dương

 

HSV
Các bài viết khác
   Kế hoạch Tổ chức "Ngày Hội hiến máu nhân đạo" lần thứ I - năm 2012(03/12/2012)
   Thông báo V/v Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng Mindmap cho cán bộ Đoàn - Hội(22/11/2012)
   Kế hoạch Đạp xe vì môi trường của Đội Công tác Xã hội(16/11/2012)
   Kế hoạch Liên tịch về việc bình chọn đề nghị xét tặng giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"(15/11/2012)
   Kết quả Hội thao Sinh viên khoẻ lần thứ I - năm 2012(18/11/2012)
   Danh sách tập thể, cá nhân đóng góp hỗ trợ gia đình sinh viên Trần Thị Bích Nương(15/07/2012)
   Thư cảm ơn v/v đóng góp hỗ trợ gia đình sinh viên Trần Thị Bích Nương - DH10KT(15/07/2012)
   Thông báo V/v vận động quyên góp hỗ trợ gia đình sinh viên Trần Thị Bích Nương lớp DH10KT vượt qua giai đoạn khó khăn(05/07/2012)
   Thông báo V/v vận động giảng viên, sinh viên tặng, trao đổi sách, đồ dùng học tập, ký gửi xe đạp cũ, tham gia “Hội chợ hỗ trợ sinh viên” lần thứ I – 2012(01/07/2012)
   Kế hoạch tổ chức “Hội chợ hỗ trợ sinh viên đến trường” Lần thứ I – năm 2012(01/07/2012)
   Sinh viên Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay “Giữ cho biển mãi xanh”(30/06/2012)
   Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình "Giữ cho biển mãi xanh"(25/06/2012)
   Thông báo V/v Vận động tham gia “Đội Công tác xã hội”(20/06/2012)
   Thông báo về việc mời nhận thẻ học tiếng Anh trực tuyến Hellochao.vn miễn phí(23/05/2012)
   Ngày hội việc làm Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 4 - năm 2012(17/04/2012)
   Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2017(28/03/2012)
   Sinh viên Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu với Ngày hội Văn hóa - thể thao sinh viên(20/03/2012)
   Thông báo về việc tham gia "Ngày hội văn hoá - thể thao sinh viên" chào mừng Đại hội Hội Sinh viên tỉnh BR-VT lần I, nhiệm kỳ 2012 - 2017(13/03/2012)
   Quyết định V/v trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2011 - 2012(19/11/2012)
   Hội thao Sinh viên khoẻ lần thứ I - năm 2012(23/10/2012)
Số người online:  758
Lượt truy cập:  003504692
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn