Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Hội sinh viên - Giới thiệu
Quá trình hình thành


Hội Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được phép thành lập theo Quyết định số 2308/QĐ.UBND ngày 14/10/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi xem xét quá trình chuẩn bị của Ban Vận động Hội Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 1802/ĐTN ngày 26/12/2011 cho phép tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012-2014 vào ngày 12/01/2012. 

 

Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012 - 2014 được tổ chức vào ngày 12/01/2012 tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng quy định của Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương 15 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu khoá I, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Ngay sau khi có kết quả hiệp thương, Ban Chấp hành khóa I đã họp phiên thứ nhất tiếp tục hiệp thương Ban Thư ký, các chức danh Bí thư, phó Bí thư và Ban kiểm tra.

Ngày 12/01/2012 đánh dấu sự ra đời của Tổ chức Hội Sinh viên Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.


 
(Ban Chấp Hành Hội Sinh viên trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu khoá I, nhiệm kỳ 2012 - 2014)

 


DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2012 – 2014

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Đơn vị học tập, công tác

 

 

Chức vụ

 

1

Lê Hồng Dương

Thư viện – Trưởng Thư viện

Chủ tịch

2

Nguyễn Chí Thuần

Khoa HH&CNTP - Chuyên viên

Phó Chủ tịch

3

Lê Huy Hoàng

DH09H1

Phó Chủ tịch

4

Vũ Đình Thuần

DH10TH

Uỷ viên Ban thư ký

5

Trần Thị Thảo Duy

DH11DN

Uỷ viên Ban thư ký

6

Võ Quốc Cường

Tổ Quản trị mạng - Chuyên viên

Uỷ viên

7

Nguyễn Xuân Tưởng

DH09AV

Uỷ viên

8

Ngô Diệu Lan

DH09NB

Uỷ viên

9

Nguyễn Trọng Thị Ngọc Bích

CD11TM

Uỷ viên

10

Lê Thị Hồng Hương

DH10TP

Uỷ viên

11

Lương Thế Duy

DH11H1

Uỷ viên

12

Đinh Ngọc Phước

DH10DD

Uỷ viên

13

Hồ Thanh Lịch

DH10XD

Uỷ viên

14

Hồ Thanh Toàn

DH10DL

Uỷ viên

15

Trần Thị Ánh Nguyệt

DH11TC

Uỷ viên

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

 

Đơn vị học tập, công tác

 

 

Chức vụ

 

1

Trần Thị Thảo Duy

DH11DN

Trưởng ban

2

Võ Quốc Cường

Tổ Quản trị mạng - Chuyên viên

Phó ban

3

Ngô Tiến Việt Anh

DH10H1

Uỷ viên

4

Thái Thị Lam Bình

DH09AV

Uỷ viên

5

Nguyễn Trần Tín

DH10KT

Uỷ viên

                                                                                                  

                                                                                                                 

 

 

Hội Sinh viên Trường
Số người online:  1279
Lượt truy cập:  003394706
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn