Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Thư viện - Nội quy
Nội quy Thư viện
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Số: 903  /NQ-ĐHBRVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V
ũng Tàu, ngày 18  tháng 11 năm 2010

 

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên của Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đều được sử dụng Thư viện.

2. Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Xuất trình Thẻ sinh viên, Thẻ cán bộ, Thẻ giảng viên, Thẻ nhân viên khi vào Thư viện. Không sử dụng thẻ của người khác.

4. Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.

5. Không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ, chất kích thích, chất bị cấm, văn hoá phẩm độc hại vào Thư viện.

6. Có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Thư viện, tuân thủ các chỉ dẫn của Thư viện.

II. SỬ DỤNG TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

1. Đọc tại chỗ:

Số lượng không quá 2 tài liệu, làm thủ tục tại quầy phục vụ.

2. Mượn về nhà:

- Số lượng không quá 2 tài liệu, thời gian không quá 14 ngày. Hết thời hạn được mượn, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải mang tài liệu đến gia hạn, thời gian gia hạn là 7 ngày và chỉ được 1 lần.

Kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn – trả, nếu phát hiện bị rách, hỏng, bị gạch xóa, bôi bẩn, báo ngay cho cán bộ thư viện biết để xử lý.

3. Sử dụng Thư viện điện tử:

- Chỉ sử dụng máy tính và đường truyền Internet cho mục đích học tập và nghiên cứu.

- Tài liệu điện tử, giáo trình điện tử: truy cập, tải về và sử dụng theo chỉ dẫn.

- CD-ROM sử dụng tại chỗ, số lượng không quá 2 CD-ROM/lần, làm thủ tục mượn – trả tại bàn phục vụ.

III. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

1. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo, làm mất, làm hư hại tài liệu và các tài sản khác của Thư viện (kể cả các hành vi: bôi bẩn, viết, vẽ, gạch, xoá… lên tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Thư viện).

2. Sao chụp trái phép tài liệu của Thư viện.

3. Sử dụng máy tính, đường truyền của Thư viện truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh; các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng Internet nơi công cộng.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, bạn đọc sẽ bị xử lý theo quy định, quy chế của nhà trường hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng;

- Ban Kiểm soát;

- Thư viện Trường;

- Phòng, khoa;

- Trung tâm;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Điển

                                 

Thư viện trường
Các bài viết khác
   Quy định xử lý vi phạm Nội quy thư viện(04/02/2012)
Số người online:  781
Lượt truy cập:  003506438
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn