Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
Kế hoạch
Lời phi lộ(17/02/2012)
Chuyên mục “kế hoạch công tác” của phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngoài việc cho biết các kế hoạch công tác lớn của Phòng còn dành phần lớn cho việc đăng tải, phổ biến các “quy chuẩn” các “biểu mẫu” cần dùng trong quá trình quản lí và thực hiện các nội dung giáo dục- đào tạo. Do các “quy chuẩn” , “biểu mẫu” này có loại đã được phê duyệt và phổ biến chính thức ở đâu đấy, có loại còn trong quá trình “tự khẳng định mình” nên hiệu quả và khả năng ứng dụng phụ thuộc nhiều vào đặc điểm, yêu cầu của người khai thác, đơn vị khai thác chúng. Dẫu sao cũng mong muốn nhận được sự quan tâm góp ý của tất cả mọi người.

Các bài viết khác:
   Cấu trúc bài giảng(01/02/2012)
   Nghĩa vụ của sinh viên(15/01/2012)
   Nhiệm vụ giáo viên(13/01/2012)
   Quy định công tác Giáo viên chủ nhiệm(09/01/2012)
   Giáo viên thỉnh giảng(02/01/2012)
   
Số người online:  460
Lượt truy cập:  003526473
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn