Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
Thông tin học bổng  Show/Hide
   Khoa Quốc Tế - Thông tin học bổng
Các Chương Trình Học Bổng Toàn Phần Năm 2013

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN NĂM 2013


 
1. Học bổng Fulbright

    http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html

2. Học bổng VEF

     http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=292

3. Học bổng ADS (Australian Development Scholarships and Australian Leadership Awards Fellowships)

     http://asdiv.edu.vn/sub/23/how-to-apply.html

4. Học bổng theo Đề án 911 - Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

     http://vied.vn/vn/content/thongbao/tuyensinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911-nam-2013_31230.aspx
 
5. Học bổng đại học và sau đại học của Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

     http://en.snu.ac.kr/apply/graduate/scholarships/for_applicants

 
Khoa Quốc Tế
Các bài viết khác
   Học bổng Endeavour 2013 của Chính phủ Australia(08/05/2012)
   Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand: Bắt đầu khởi động nhận hỗ sơ!(17/02/2012)
   Học bổng Phát triển Australia 2012 mở đơn trực tuyến(03/02/2012)
   Học bổng thạc sĩ Fulbright, năm học 2012-2013(17/01/2012)
   Học bổng toàn phần của Chính phủ Hà Lan NFP(23/09/2011)
   Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ ở nước ngoài đợt 2 năm 2011 của UBND tỉnh BRVT(22/09/2011)
   Thông tin Học bổng Phát triển Australia(02/08/2011)
   Chương trình Học bổng VEF 2012(04/08/2011)
   Chương trình "Integrated Sustainable Development" được tài trợ bởi Swedish CENTEC Vietnam (Trung Tâm Hợp Tác Công Nghệ Môi Trường Việt Nam - Thụy Điển)(02/08/2011)
   Các chương trình Fulbright tại Việt Nam(04/08/2011)
Số người online:  113
Lượt truy cập:  003504047
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn