Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
Đoàn - Điều lệ
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X (NK 2012-2017)(15/08/2013)
Căn cứ Hướng dẫn số 22.HD/TWĐTN, ngày 28/6/2013 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn (đã sửa đổi, bổ sung).
 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X (Tải tại đây)
Các bài viết khác:
   Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi)(06/08/2013)
   6 bài học lý luận Chính trị dành cho ĐVTN(17/01/2013)
   KH triển khai hướng dẫn chương trình rèn luyện Đoàn viên(23/10/2012)
   
Số người online:  424
Lượt truy cập:  003397048
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn