Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Đổi mới QL giáo dục đại học
1. Chương trình hành động của Trường nhằm Triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Các bài viết khác
   2. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra(15/07/2010)
   3. Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Chuẩn đầu ra; Nội dung chuẩn đầu ra.(15/07/2010)
   4. Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo.(15/07/2010)
   5. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoàn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.(15/07/2010)
Số người online:  530
Lượt truy cập:  003397154
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn