Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
  
Giới thiệu
 
PHÒNG THANH TRA
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 
 
A. Tổ chức và hoạt động
Tổ chức phòng
1. Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
2. Phòng do Trưởng phòng phụ trách và có các cán bộ, nhân viên làm công tác nghiệp vụ chuyên môn.
 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
2. Nhiệm vụ
Chủ trì quản lý, thực hiện các hoạt động của Nhà trường có liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
Nguyên tắc làm việc của Phòng
1. Phòng làm việc dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Mọi hoạt động của Phòng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Cán bộ, nhân viên thuộc Phòng phải xử lý và giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng phòng.
2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc của Phòng.
Mỗi cá nhân được giao đảm nhiệm một số công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Hiệu trưởng về công việc được giao.
3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, Quy chế hoạt động của Nhà trường và của Phòng.
4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.
Nhiệm vụ của Trưởng phòng
1. Lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác theo quy định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng trong phạm vi Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác Đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
3. Trình Hiệu trưởng văn bản quyết định việc thanh tra, kiểm tra, giám sát khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm Pháp luật, quy chế, quy định của Nhà trường hoặc khi các đơn vị chức năng trong Nhà trường có các hoạt động thuộc thẩm quyền kiểm tra, giám sát của Phòng.
4. Kiến nghị với Hiệu trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Nhà trường; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.
5. Cập nhật, cung cấp các thông tin về các lĩnh vực công tác của Phòng cho Website của nhà trường.
Nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên và nhân viên
1. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.
2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kế hoạch, tiến độ, hiệu quả của kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
3. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo và phân công của Trưởng phòng trong giải quyết công việc.
 
B. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể
1. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
2. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trường. Triển khai việc đánh giá cán bộ giảng dạy, chương trình giảng dạy và các môn học.
3. Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.
4. Thanh tra kiểm tra công tác tuyển sinh, đổi mới chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế đào tạo của Bộ và của Nhà trường.
5. Giám sát việc thực hiện tiến độ giảng dạy, đề cương giảng dạy, lịch trình giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong trường.
6. Theo dõi, nắm tình hình học tập của sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp của giảng viên, giáo viên.
7. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của luật khiếu nại và tố cáo.
8. Tổng hợp thống kê, báo cáo công tác thanh tra định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
9. Thanh tra kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ Giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; Giám sát việc xây dựng và thực hiện chế độ làm việc; Qui định tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên.
10. Thanh tra kiểm tra công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng đào tạo.
11. Thanh tra kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học: Kiểm tra việc thực hiện qui định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên.
12. Thanh tra kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó kiểm tra các chương trình liên kết đào tạo: cơ sở pháp lý của chương trình, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, giá trị văn bằng…
 
Các bài viết khác
   Lịch thi học lại lần 2 Hệ đại học, Cao đẳng, Trung cấp và ĐH liên thông(01/01/1900)
   Lịch(01/01/1900)
   Lịch thi học lại lần 2 Hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và ĐH liên thông(01/01/1900)
   Thông báo chấm phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các lớp DL12K1 & DT10(01/01/1900)
   Một số hoạt động ngày hội việc làm của TT năm 2012(01/01/1900)
   việc làm ổn định(01/01/1900)
   Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2012 - Cơ hội việc làm cho SV tốt nghiệp(01/01/1900)
   Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2012 - Cơ hội việc làm(01/01/1900)
   jhgj(01/01/1900)
   PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011-2012(01/01/1900)
   chức năng- nhiệm vụ - Quy trình(01/01/1900)
   thư ngỏ(01/01/1900)
   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA PHÒNG KH&CGCN(01/01/1900)
   nhắn gửi(01/01/1900)
   nhắn gửi(01/01/1900)
   PHỔ BIẾN- GÓP Ý(01/01/1900)
   Kết quả tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng, ngành kế toán, kỳ thi ngày 06/11/2011(01/01/1900)
   Danh sách các nhà tài trợ Quỹ Khuyến học khuyến tài(01/01/1900)
   Trung tâm Hỗ trợ SVHS - Hợp tác Doanh nghiệp(01/01/1900)
   Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Học sinh - Hợp tác Doanh nghiệp(01/01/1900)
   Thời khóa biểu các lớp liên thông học kỳ 1 khóa 2011(01/01/1900)
   Thời khóa biểu HKI trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khóa 2011(01/01/1900)
   Thời Khoa biểu của Dh11 và CD11(01/01/1900)
   Thời khóa biểu của DH11 và DC11(01/01/1900)
   Hình ảnh phòng Hành chính tổng hợp(01/01/1900)
   Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015(01/01/1900)
   Chế độ miễn giảm học phí(01/01/1900)
   THÔNG TIN TUYỂN DUNG CỦA DN(01/01/1900)
   THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DN THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM SV-HS LẦN II(01/01/1900)
   Lịch thi lần 1 HKI năm học 2009-2010 Khóa 2009(01/01/1900)
   Lịch thi lần 1 HKI năm học 2009-2010 Khóa 2009(01/01/1900)
   Lịch thi lần 1 HKI năm học 2009-2010 Khóa tuyển sinh 2009(01/01/1900)
   THÔNG TIN BUỔI TƯ VẤN VIỆC LÀM SV-HS(01/01/1900)
   (01/01/1900)
   Chi ủy khóa II(01/01/1900)
   Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II(01/01/1900)
   Hướng dẫn viết CĐTTTN và KLTN(01/01/1900)
   Hướng dẫn cách trình bày Chuyên đề thực tập (Khóa luận tốt nghiệp)(01/01/1900)
   Nghị quyết của Ban cán sự Đảng(01/01/1900)
   Sứ mệnh(01/01/1900)
   Mẫu biểu trình bày: Báo cáo đồ án môn học cho khoá 2007-2011 và Báo cáo kiến tập cho khoá 2008-2012(01/01/1900)
   THE INTRODUCTION OF SCIENCE& TECHNOLOGY TRANSFER DEPARTMENT(01/01/1900)
   Hình ảnh hoạt động(01/01/1900)
   GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ(01/01/1900)
   Thông báo V/v Đăng kí để tài nghiên cứu khoa học 2010(01/01/1900)
   Thong bao chieu sinh tien du hoc Anh, Uc va Hoa ki(01/01/1900)
   Tham luận tại Đại hội II(01/01/1900)
   Một số biểu mẫu cho sinh viên thực tập tốt nghiệp(01/01/1900)
   Bài đọc thêm cho các bạn học viên học lớp Kỹ năng tìm việc(01/01/1900)
   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012(01/01/1900)
   Trung tâm BVK chiêu sinh lớp Kỹ năng tìm việc(01/01/1900)
   Giới thiệu khoa(14/12/2009)
   Giới Thiệu Khoa Xây Dựng - Cơ Khí(01/01/1900)
   Chương trình công tác(01/01/1900)
   Chương trình công tác tháng(01/01/1900)
   tuyển dụng(01/01/1900)
   PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2010(01/01/1900)
   PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009(01/01/1900)
   Chế độ kế toán trường học ngoài công lập(01/01/1900)
   KẾ TOÁN TÀI CHÍNH(01/01/1900)
   TỔ CHỨC BỘ MÁY(01/01/1900)
   Thư viện trực thuộc phòng Hành chính tổng hợp(01/01/1900)
   ABC(01/01/1900)
   CÁN BỘ GIẢNG VIÊ(01/01/1900)
   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRONG KHOA(01/01/1900)
   Giới thiệu về Khoa Hóa Học & CN Thực Phẩm(01/01/1900)
   Giới thiệu chung về Khoa Hóa ọc & CN Thực Phẩm(01/01/1900)
   GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT KHOA NGOẠI NGỮ(01/01/1900)
   (01/01/1900)
   GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ(01/01/1900)
   GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ(01/01/1900)
   GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ(01/01/1900)
   Chức năng, nhiệm vụ(01/01/1900)
   Chi bộ cơ sở Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu(01/01/1900)
   Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu gắn kết với đơn vị sử dụng lao động(01/01/1900)
   Văn bản(01/01/1900)
   Lễ phát bằng Tốt nghiệp TCCN Khoá 2006-2008(01/01/1900)
   Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng lái xe(01/01/1900)
   Giới thiệu(13/01/2012)
   Thong bao chieu sinh tien du hoc Anh, Uc va Hoa Ki(16/03/2009)
   (17/06/2009)
   nhắn gửi(12/01/2012)
   (01/08/2009)
   nhắn gửi(12/01/2012)
Số người online:  1383
Lượt truy cập:  003503472
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn