Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Phòng đào tạo & QLSV - Giới thiệu chung
Quy định về nhiệm vụ, chức năng của Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ SINH VIÊN
ĐC: 80, Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu, ĐT: (064) 3533114; 3532222 (109).
 
 
 
1. Cơ cấu tổ chức: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHBRVT ngày 23/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Biên chế của Phòng:
+ Trưởng phòng: ThS. Lê Văn Toàn
+ Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Minh Trung
+ Chuyên viên: 7 cử nhân, kỹ sư.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Chức năng:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ, các hệ đào tạo, các ngành học thuộc giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp của Trường.
b) Nhiệm vụ:
P Phối hợp với các đơn vị, tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng hồ sơ mở ngành, đăng kí chỉ tiêu đào tạo; cải tiến chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu học tập;
P Triển khai công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kế hoạch hàng năm của Trường.
P Quản lý chương trình đào tạo tất cả các ngành học; chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo; quản lý công tác tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học tại các khoa.
P Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các kỳ thi.
P Quản lý, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập, giấy chứng nhận sinh viên, học sinh và các giấy tờ liên quan khác theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Trường; phối hợp trong việc cấp thẻ sinh viên, học sinh.
3. Thành tích, khen thưởng:
Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên vinh dự được Trường khen thưởng trong 6 năm qua là đơn vị lao động xuất sắc và nhiều danh hiệu khác, liên tục các thành viên của Phòng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua. Tập thể Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên được nhận 2 bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.
  
Cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên
 


 
      ThS. Lê Văn Toàn, Trưởng phòng

 

Stt
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
SĐT / Email
1
Lê Văn Toàn
Thạc sĩ
Trưởng phòng
(064)3533512
2
Nguyễn Minh Trung
Thạc sĩ
Phó Trưởng phòng
(064)3533262
nmtrung.dbv@moet.edu.vn
3
Lưu Minh Lợi
Thạc sĩ
Chuyên viên
luuminhloi.bvu@gmail.com
4
Võ Thị Như Quỳnh
Thạc sĩ
Chuyên viên
5
Đặng Thị Kim Trang
Cử nhân
Chuyên viên
6
Đoàn Thị Thanh Tuý
Cử nhân
Chuyên viên
7
Đồng Minh Nhì
Kỹ sư
Chuyên viên
minhnhi.bvu@gmail.com
8
Trần Bích Ngọc
Cử nhân
Chuyên viên
9
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Cử nhân
Chuyên viên
camhong.bvu@gmail.com
10
Trần Thị Trang
Cử nhân
Chuyên viên
tranthitrang.bvu@gmail.com
11
Nguyễn Thị Phương
Cử nhân
Chuyên viên
Thiphuong.bvu@gmail.com
 
 
THÔNG TIN
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TẠI PHÒNG SỐ 2
(Phòng 202–Lầu 1 cơ sở 1, 80 Trương Công Định, F3, Vũng Tàu)
Điện thọai: (064) 3533513
 
Stt
Nội dung công việc
Phụ trách
1
- Phụ trách chung
ThS. Lê Văn Toàn
Trưởng phòng
ĐT: (064) 3533512
2
- Công tác SVHS
- Học bổng
- Liên kết đào tạo
- Hợp tác doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Minh Trung
Phó Trưởng phòng
3
- Khảo thí, quản lý VBCC
ThS. Lưu Minh Lợi
4
- Tuyển sinh, xử lý học vụ
- Theo dõi các lớp liên kết
ThS. Võ Thị Như Quỳnh
5
- Phối hợp tổ chức thi học kỳ, phân công giảng dạy, xếp lịch học
KS. Đồng Minh Nhì
6
- Biên chế lớp, quản lý kết quả học tập, rèn luyện
- Đăng ký bảo lưu
- Cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm toàn khoá học
CN. Đặng Thị Kim Trang
CN. Trần Bích Ngọc
*********
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
                PHÒNG ĐT&QLSV
 
 
 
 

THÔNG TIN
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TẠI PHÒNG SỐ 1
(Phòng 101, cơ sở 1, 80 Trương Công Định, F3, Vũng Tàu)
Điện thọai: (064) 3533114; 533267
Nội dung công việc
Phụ trách
- Tuyển sinh
- Tiếp nhận đơn, thư
- Cấp bảng điểm cá nhân (năm nhất)
- Cấp giấy chứng nhận SVHS (năm nhất)
- Chứng nhận vay vốn tín dụng SVHS (năm nhất)
- Tiếp nhận, xử lý, đối chiếu hồ sơ, điều chỉnh thông tin của SVHS
- Cấp thẻ SVHS
- Tiếp nhận thông tin từ cựu SVHS
CN. Nguyễn Thị Cẩm Hồng
CN. Trần Thị Trang
CN. Nguyễn Thị Phương
 
Cập nhật 15/4/2014
*************

Số người online:  698
Lượt truy cập:  003397322
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn