Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Cơ cấu tổ chức:

     Hội đồng Quản trị (HĐQT) khóa I được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định công nhận (Quyết định số 628/QĐ- BGD&ĐT ngày 10/2/2006) gồm 10 thành viên do ông Trần Văn Khánh làm Chủ tịch. Tuy nhiên có 3 ủy viên là công chức viên chức và 1 Uỷ viên xin rút nên thực tế HĐQT khóa I có 6 người:

1. Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch,

2. Bà Nguyễn Thị Chim Lang, Phó Chủ tịch,

3. Ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Chủ tịch,

4. Ông Phan Trung Viên, Ủy viên thường trực,

5. Ông Ngô Thành, Ủy viên,

6. Bà Trần Thị Thu Hà, Ủy viên.

     Ngày 24/4/2011 Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) gồm 7 thành viên như sau:

1. Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch,

2. Bà Nguyễn Thị Chim Lang, Phó Chủ tịch thường trực,

3. Ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Chủ tịch,

4. Ông Ngô Văn Lược, Ủy viên,

5. Ông Phan Văn Minh, Ủy viên,

6. Ông Nguyễn Hoàng Đông, Ủy viên,

7. Ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên.

     HĐQT thành lập Ban đầu tư Xây dựng đảm nhiệm xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. HĐQT cử ông Tạ Quang Luyện làm thư ký HĐQT đảm nhiệm công tác văn phòng của HĐQT.

2. Chức năng nhiệm vụ:

     Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của Trường; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, qui hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của Trường phù hợp với qui định của pháp luật.

3. Xác định chiến lược:

     HĐQT đã xác định chiến lược của Trường thể hiện trong sứ mệnh của Trường là “Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao, tương xứng trình độ đào tạo về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, chú trọng đến kinh tế kỹ thuật biển; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn giáo dục đại học khu vực và quốc tế, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực đa dạng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước trong quá trình Hội nhập quốc tế”.

4. Xây dựng Quy chế, qui định:

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc và cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Trường, HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng CB-GV-NV, Quy định về bổ nhiệm các cán bộ quản lý của các Phòng Khoa và các đơn vị trực thuộc, Quy định về khối lượng làm việc của giảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, các quy chế và qui định trên đều được bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với các văn bản pháp quy của nhà nước trong từng giai đoạn cũng như tính đến các điều kiện thực tiễn của trường.

5. Công tác chỉ đạo:

     HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám Hiệu và các bộ phận trực thuộc thực  hiện phương hướng nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông đề ra, xây dựng và thực hiện các kế hoạch đề án trong từng giai đoạn, nên thời gian qua Nhà trường đã đạt được những thành tích quan trọng làm nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài. Nhà trường đã đầu tư trên 70 tỷ đồng xây dựng và cải tạo ba cơ sở ở Vũng Tàu (Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, cơ sở 2, 01 Trương Văn Bang, cơ sở 3 là cơ sở thuê ở 951 Bình Gĩa) cùng các phòng thí nghiệm, thư viện và trang thiết bị đảm bảo cho học và thực hành cho SVHS cho 5 năm qua cũng như giai đoạn hai ba năm tới. Đội ngũ cán bộ cơ hữu hiện có 162 người; (gồm 4 GS & PGS, 8 TS, 53 Thạc sỹ) cùng với trên 200 giảng viên thỉnh giảng đủ đảm bảo cho việc giảng dạy SVHS của trường. Trường liên tục tuyển sinh đạt chỉ tiêu do Bộ Giáo dục & Đào tạo giao, nâng quy mô SVHS lên gần 7500 người; trong đó có 2283 em đã tốt nghiệp với trên 80% em đã có việc làm, góp phần cung cấp lực lượng lao động KHCN cho tỉnh BR-VT và cả nước, bước đầu tạo niềm tin và uy tín trong Phụ huynh và HS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như cả nước.

6. Phương hướng thời gian tới:

     Thời gian tới HĐQT chủ trương tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, sớm đền bù giải tỏa và triển khai xây dựng cơ sở chính trên đường 3/2 và Trung tâm Hội nghị quốc tế về đào tạo khoa học công nghệ là các cơ sở giao lưu khoa học và thực hành hiện đại cho thầy cô giáo và SVHS của trường.

     Trường tiếp tục mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, áp dụng ISO 9001:2008 và CNTT trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

     Nhà trường tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2020 có qui mô đào tạo 15.000-20.000 SVHS và trở thành một trung tâm mạnh về văn hóa, khoa học và đào tạo của tỉn Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA I (2006-2010)
 
 
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
 
    TS. Trần Văn Khánh
    Chủ tịch
 
     Ông Đỗ Quốc Hùng
    Phó Chủ tịch
 
      TS. Nguyễn Thị Chim Lang
    Phó Chủ tịch
 
    ThS. Phan Trung Viên
    Ủy viên Thường trực
 
     TS. Trần Thị Thu Hà
    Ủy viên
 
    Ông Ngô Thành
    Ủy viên
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA II (2011-2016)
 
 
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
 
    TS. Trần Văn Khánh
    Chủ tịch
 
    Ông Đỗ Quốc Hùng
    Phó Chủ tịch
 
    TS. Nguyễn Thị Chim Lang
    Phó Chủ tịch
 
    GSTSKH. Ngô Văn Lược
   Ủy viên
 
    Ông Phan Văn Minh
   Ủy viên
 
    Ông Nguyễn Hoàng Đông
   Ủy viên
    Ông Nguyễn Văn Việt    Ủy viên


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (khóa 1 và 2): TS. Trần Văn Khánh
Các thành viên Hội đồng quản trị khóa 2(2011-2016)

Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
Số người online:  1250
Lượt truy cập:  003396132
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn