Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn quan tâm đến ngành nào nhất của trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu ?
   Khoa CNTT
Khoa Công nghệ thông tin - Giới thiệu chung
 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Khoa Công nghệ thông tin thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường. Cơ cấu của khoa bao gồm: Ban lãnh đạo khoa, Hội đồng khoa học khoa, Tổ bộ môn và các phòng thực hành. Khoa Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học Công nghệ thông tin cho nhà Trường, địa phương và trên toàn quốc. Hiện nay Khoa là một trong những đơn vị đào tạo có uy tín trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Công nghệ thông tin.

Khoa có các nhiệm vụ sau đây:

1.       Về Quản lý chuyên môn:

1.1.  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế họach giảng dạy, học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế họach giảng dạy chung của nhà trường.

1.2.  Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên sọan giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Ban Giám Hiệu giao. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế họach bổ sung.

1.3.    Tổ chức họat động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối  hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với các doanh nghiệp. Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, quản lý các đề tài cấp cơ sở; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng sinh viên giỏi trong khoa; khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; khoa tham gia công tác tuyển sinh đào tạo.

1.4.    Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục kiến tập, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp; tổ chức kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc môn; đánh giá kết quả kiến tập, thực tập, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của HSSV do khoa đào tạo;

2.       Tham mưu Ban Giám hiệu về việc phát triển và Ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

3.       Về Quản lý các Phòng máy tính:

3.1.  Đảm bảo các phòng họat động theo đúng chức năng đã qui định (các phòng Thí nghiệm, thực hành chuyên đề cho chuyên ngành CNTT, các phòng thực hành các môn chuyên ngành của các khoa có ứng dụng CNTT, phòng Thực hành cho Tin học đại cương).

3.2.  Đề xuất xây dựng kế họach bổ sung cấu hình cũng như máy tính yêu cầu giảng dạy các môn học chuyên ngành.

3.3.  Đề xuất kế họach bảo trì toàn bộ các phòng máy định kỳ cho mỗi học kỳ.

3.4.  Sắp xếp lịch thực hành theo kế họach giảng dạy của nhà trường theo đúng tính năng và công năng sử dụng phàng thực hành (cấu hình, phần mềm, số lượng sinh viên,...)

3.5.  Giám sát Giáo viên hướng dẫn thực hànhcũng như sinh viên thực hành để đãm bảo thực đúng giờ giấc, nội dung và chất lượng thực hành.

4.       Về Tổ chức thực hiện đào tạo Tin học đại cương cho tòan trường.

4.1.  Xây dựng nội dung chương trình môn học (đề cương chi tiết, bài giảng, bộ bài tập thực hành) theo đúng mục tiêu, phương châm  đào tạo của nhà trường, chú trọng về kỹ năng thực hành. Chương trình học này được áp dụng cho tòan trường và cho tất cả các hệ đào tạo.

4.2.   Đề xuất kế họach giảng dạy sao cho việc phân bổ tối ưu phòng thực hành.

4.3.  Có kế họach mời giáo viên thỉnh giảng khi cần thiết.

5.       Về Quản lý Cán bộ,  Giảng viên và sinh viên:

5.1.  Quản lý giảng viên, cán bộ, chuyên viên, sinh viên thuộc khoa theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

5.2.   Xây dựng kế họach và tổ chức việc thực hiện đào tạo, bồi dưởng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, và cán bộ, chuyên viên thuộc khoa.

5.3.  Lên kế họach qui họach cán bộ, đề xuất tuyển dụng theo nhu cầu đào tạo của khoa.

5.4.  Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ, chuyên viên và giảng viên trong khoa theo định kỳ và đúng quy định của nhà Trường, để phân loại năng lực làm việc, trình độ chuyên môn, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường và xã hội.

 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:


 1. TRƯỞNG & PHÓ KHOA:

Trưởng Khoa

PGS.TS. Trương Mỹ Dung

 

P.Trưởng Khoa

ThS. Hoàng Ngọc Thanh

 1. CÁC TỔ BỘ MÔN TRỰC THUỘC:

-         Tổ Công nghệ phần mềm:


Cô Tống Thị Nhung

-         Tổ Mạng máy tính và truyền thông:


Thầy Nguyễn Văn Trì

 1. DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

PGS.TS. Trương Mỹ Dung

Trưởng Khoa

 

 

2

ThS. Hoàng Ngọc Thanh

P. Trưởng Khoa

 

 

3

KS. Nguyễn Văn Trì

Giảng viên

 

 

4

ThS. Tống Thị Nhung

Giảng viên

 

 

5

ThS. Dương Thị Diệu

Giảng viên

 

 

6

ThS. Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

 

 

7

ThS. Võ Thị Hồng Minh

Giảng viên

 

 

8

CH. Lê Thị Vĩnh Thanh

Giảng viên

 

 

9

KS. Phạm Tuấn Trinh

Giảng viên

 

 

10

KS. Nguyễn Thanh Châu

Giảng viên

 

 

11

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Giảng viên

 

 

12

CH. Nguyễn Thị Kim Nhinh

Chuyên viên

 

 

13

CN. Phạm Văn Hòa

Chuyên viên

 

 

14

CN. Nguyễn Khánh Thịnh

Chuyên viên

 

 

 

 1. NGÀNH ĐÀO TẠO:
 • Kỹ thuật máy tính
 • Công nghệ phần mềm
 • Hệ thống thông tin
 1. THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN:
 • Tập thể Lao động tiên tiến các năm học

 

Khoa Công Nghệ Thông TinSố người online:  1506
Lượt truy cập:  003507163
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn