Trang chủ
Thư viện
Tra cứu điểm thi
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
DANH MỤC CHUNG
   Khoa khoa học cơ bản
Khoa Khoa học cơ bản - Giới thiệu chung
KHOA
KHOA HỌC CƠ BẢN
 
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Đình Thuông
Giáo vụ khoa: CN. Trần Thị Lam Giang
 
          
           Khoa  KHOA HỌC CƠ BẢN - được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2006.
     Hiện nay cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN có 1 PGS.TS,
1 GVC.TS, 1 GVC.ThS, 13 GV Ths (3 GV đang làm NCS) và 4CN.
Khoa  KHOA HỌC CƠ BẢN đảm nhiệm vụ giảng dạy các học môn học đại cương thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục thể chất cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, TCCN, Đại học VHVL, Đại học liên thông từ cao đẳng và từ trung cấp, Đại học văn bằng 2.
Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN có bốn bộ môn: Bộ môn Toán Cao Cấp, Bộ môn Vật Lý, Bộ môn Giáo Dục Chính Trị, Bộ môn Giáo Dục Thể Chất. 
   Nghiên cứu khoa học.
          Cán bộ giảng dạy của khoa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố ở trong nước và nước ngoài.
           Đã thực hiện 4 đề tài NCKH của trường và viết 3 giáo trình.
Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN là tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN phấn đấu, cùng với các khoa khác xây dựng trường ĐẠI HỌC Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trường mạnh trong vùng và trong nước mang sắc thái riêng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
 
 
 
BỘ MÔN
TOÁN CAO CẤP
                                      Bộ môn Toán Cao Cấp
Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Toán cao cấp I, II, III; các chuyên đề Xác suất thống kê, Phương pháp tính, Quy hoạch tuyến tính, Hàm phức và Toán tử Laplace.
Cán bộ giảng dạy của bộ môn.
1. Trưởng bộ môn  -  GVC.ThS. Nguyễn Văn Xoa
2. Phó trưởng bộ môn   - ThS. Huỳnh Phạm Thành Nghĩa
3. Giảng viên chính  -  TS. Phạm Quang Ngọc
4. Giảng viên - ThS. Nguyễn Tấn Quang
5. Giảng viên - ThS. Lê Kim Chung
 
BỘ MÔN
VẬT LÝ
                                      Bộ môn Vật Lý
Đảm nhiệm giảng dạy các môn Vật lý đại cương và thí nghiệm Vật lý đại cương
Cán bộ giảng dạy của bộ môn.
1. Trưởng bộ môn  -  ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Giảng viên   - ThS. PhạmNguyễn Trọng Tiển
3. Giảng viên -  CN. Biện Bạch Đằng
4. PGS.TS. Nguyễn Đình Thuông
 
BỘ MÔN
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
                                      Bộ môn GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin,  Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
 Các chuyên đề về Pháp luật:
+ Pháp luật đại cương
+ Luật kinh tế
Cán bộ giảng dạy của bộ môn.
1. Trưởng bộ môn  -  ThS. Lê Thị Hiếu Thảo
2. Giảng viên   - ThS. Lê Kinh Nam
3. Giảng viên   - ThS. Võ Minh Hùng
4. Giảng viên -  ThS.  Huỳnh Mộng nghi
5. Giảng viên -  ThS. Chung Thị Vân Anh
6. Giảng viên -  ThS. Nguyễn Thị Diễm Hường
 
 
 
BỘ MÔN
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
                                      Bộ môn GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Điền kinh,Bóng chuyền,Bóng rổ, Bóng ném.
Cán bộ giảng dạy của bộ môn.
1. Trưởng bộ môn  -  ThS. Lê Văn Quốc
2. Giảng viên   - CN. Nguyễn Phúc Hưng
3. Giảng viên -  CN. Nguyễn Thành Sơn
     
  
Các bài viết khác
   Khoa Khoa học cơ bản(08/09/2012)
Cơ sở 1: 80 Trương Công Định

Số người online:  1370
Lượt truy cập:  003396252
Thiết kế bởi
Cơ sở 1:
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3532222 - Fax: 064.3532233
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3540770 - Fax: 064-3532233
Email:dhbrvt.dbv@moet.edu.vn